! NEVYDRAŽENÉ! POZEMKOV V OBCI BLAŽOVCE!

Dátum konania dražby: 06.09.2023 Čas otvorenia  dražby: 10.00 hod Opakovanie dražby: prvá dražba Miesto konania dražby: Miesto konania: Dom kultúry Liptovský Mikuláš, Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš Predmet dražby: dražba pozemkov uvedených na liste vlastníctva 205: Pozemok označený ako pracela reg. ,,C“

!NEVYDRAŽENÉ! POZEMKOV V OBCI TURANY!

Dátum konania dražby: 06.09.2023 Čas otvorenia  dražby: 11.00 hod Opakovanie dražby: prvá dražba Miesto konania dražby: Miesto konania: Dom kultúry Liptovský Mikuláš, Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš   Predmet dražby: Predmetom dražby je súbor pozemkov a to : Pozemok označený ako parcela reg.