!DRAŽBA POZEMKOV V OBCI TURANY!

Dátum konania dražby: 05. mája 2022 Čas otvorenia dražby: 10.30 hod. Miesto konania: Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová, ulica 1. mája 1094/ 17A, 031 01 Liptovský Mikuláš, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová. Opakovanie dražby: prvá