PRIPRAVUJEME DRAŽBU LESNÝCH POZEMKOV

Pripravujeme dražbu lesných pozemkov na nasledujúcich listoch vlastníctva: LV č. 979, 973. Katastrálne územie: Kračúnovce Okres: Svidník Pripravujeme dražbu trvalých trávnatých porastoch na nasledujúcich listoch vlastníctva: LV č. 1254, 980. Katastrálne územie: Kračúnovce Okres: Svidník   V prípade záujmu nás