! NEVYDRAŽENÉ ! POZEMKY V OBCI BLAŽOVCE!

Dátum konania dražby: 08.03.2024 Čas otvorenia  dražby: 10.00 hod Opakovanie dražby: opakovaná dražba Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová, 1. mája 1094/17A, 03101 Liptovský Mikuláš, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová, 1. mája 1094/17A, 03101 Liptovský

!NEVYDRAŽENÉ! POZEMKY V OBCI TURANY!

Dátum konania dražby: 08.03.2024 Čas otvorenia  dražby: 11.00 hod Opakovanie dražby: opakovaná dražba Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová, 1. mája 1094/17A, 03101 Liptovský Mikuláš, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová, 1. mája 1094/17A, 03101 Liptovský