VYDRAŽENÉ !!! 1 izbový byt s príslušenstvom na 4. poschodí na ul. Rúbanisko II 419/11v Lučenci. VYDRAŽENÉ !!!

 • Dátum konania dražby: 10.10.2019 
 • Čas otvorenia dražby: 10.45 
 • Miesto konania:: Mestský úrad Fiľakovo, ul. Radničná 562/25, 986 01 Fiľakovo v zasadacej miestnosti, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné. 
 • Opakovanie dražby: prvá dražba 
 • Opis predmetu: - Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 4.poschodí. Pozostáva z jednej obytnej miestnosti, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC, komory a pivnice podľa pasportu bytu. Evidovaná podlahová plocha bytu je 35,90 m2. Byt sa oceňuje v pôvodnom stave, nakoľko nebola umožnená vnútorná obhliadka. 
 • Ohodnotenie: 18.300 eur 
 • Najnižšie podanie: 18.300 eur 
 • Minimálne prihodenie: 800 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 3000 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 01. októbra 2019 o 10.15. hod. Obhliadka 2: dňa 02. októbra 2019 o 14.45. hod.