UPUSTENIE ! 1-izbový byt s príslušenstvom na 6.poschodí na ul. Vladimíra Clementisa 1165/1 v Revúcej.UPUSTENIE !!!

 • Dátum konania dražby: 25.02.2019 
 • Čas otvorenia dražby: 10.15 hod 
 • Miesto konania:: Mestské kultúrne stredisko Revúca, Námestie Slobody 14/18, 050 01 Revúca, Bábková sála na prízemí. 
 • Opakovanie dražby: prvá dražba 
 • Opis predmetu: -byt je vytvorený rekonštrukciou obytnej bunky pôvodnej slobodárne. V čase obhliadky bol byt v stave zodpovedajúcom veku domu a bytu za primeranej údržby, má rekonštruovanú kúpeľňu, vymenenú kuchynskú linku a povrchy podláh. Stropy a steny bytu sú upravené hladkými omietkami, podlaha v obytnej miestnosti je pokrytá laminátovou plávajúcou podlahou, v ostatných miestnostiach keramickou dlažbou. Dvere sú dyhované, okná a dvere na loggie sú pôvodné drevené zdvojené. V kuchyni je kuchynská linka z materiálov na báze dreva, nerezový drez s obyčajnou batériou, elektrický sporák s elektrickou rúrou a odsávačom pár. Bytové jadro je murované z plynosilikátových tvárnic, kúpeľňa je vybavená samostatnou sprchou a stojatou WC kombi misou. Obklad a dlažba keramické v štandardnom vyhotovení. Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi, rozvod vody a kanalizácia sú vedené v inštalačnom jadre za WC. Vodovodné batérie keramické pákové. Byt je bez zjavných poškodení, v čase obhliadky bol obývaný, primerane udržiavaný.  
 • Ohodnotenie: 5.600,00 eur 
 • Najnižšie podanie: 5.600,00 eur 
 • Minimálne prihodenie: 200 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 500 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 18.februára 2019 o 09.45. hod. Obhliadka 2: dňa 19. februára 2019 o 17.45. hod.