VYDRAŽENÉ ! . 2-izbový byt s príslušenstvom na 1 poschodí na ul. Biskupická 1219/10 vo Fiľakove. VYDRAŽENÉ !!!

 • Dátum konania dražby: 25.02.2019 
 • Čas otvorenia dražby: 12.30. hod.  
 • Miesto konania:: Mestské kultúrne stredisko Revúca, Námestie slobody 14/18, 050 01 Revúca, Bábková sála na prízemí 
 • Opakovanie dražby: prvá dražba 
 • Opis predmetu: uvedená bytová jednotka sa nachádza na prízemí - I. NP. Pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice. Evidovaná podlahová plocha bytu je 48,51 m2. Byt oceňujem v pôvodnom stave, nakoľko vnútorná obhliadka nebola umožnená. 
 • Ohodnotenie: 6.300,00eur 
 • Najnižšie podanie: 6.300,00eur 
 • Minimálne prihodenie: 500 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 1000 € 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 12.februára 2019 o 08.00. hod. Obhliadka 2: dňa 13.februára 2019 o 14.00. hod.