VYDRAŽENÉ !!! 2 izbový byt s príslušenstvom na 1. poschodí na ul. Mikovíniho 19/18 v Košiciach VYDRAŽENÉ !!!

 • Dátum konania dražby: 16.09.2019 
 • Čas otvorenia dražby: 11.30. hod.  
 • Miesto konania:: Mestský úrad Mestskej časti Košice Západ, Trieda SNP č. 39, 04011 Košice,kancelária č.320 na 3. poschodí, notár ktorý osvedčí dražbu JUDr. Ján Prazňák, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné. 
 • Opakovanie dražby: prvá dražba 
 • Opis predmetu: - uvedená bytová jednotka sa nachádza na 1.poschodí - II. NP. Pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice. Evidovaná podlahová plocha bytu je 48,11 m2 a pivnice 6,05 m2. Z dôvodu neumožnenej vnútornej obhliadky bytu zo strany prítomného pána, podal vyjadrenie, je synom vlastníčky (neukončené dedičské konanie po nebohej vlastníčke p.Mišľanovej Márii r.Struhárovej) vo výpočte sa uvažuje s pôvodným stavom bytu. 
 • Ohodnotenie: 49.200 eur 
 • Najnižšie podanie: 49.200 eur 
 • Minimálne prihodenie: 500 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 1000 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 03.septembra 2019 o 10.00.hod. Obhliadka 2: dňa 04.septembra 2019 o 14.00. hod.