VYDRAŽENÉ !!!2 izbový byt s príslušenstvom na 2. poschodí na ul. K. Kuzmányho 2130/12 v Lučenci. VYDRAŽENÉ !!!

 • Dátum konania dražby: 10.10.2019 
 • Čas otvorenia dražby: 11.30 hod. 
 • Miesto konania:: Mestský úrad Fiľakovo, ul. Radničná 562/25, 986 01 Fiľakovo v zasadacej miestnosti, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné 
 • Opakovanie dražby: prvá 
 • Opis predmetu: Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 2.poschodí - II. NP. Pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice. Evidovaná podlahová plocha bytu je 50,73 m2, vo výpočte sa uvažuje s bytom v pôvodnom stave bez rekonštrukcie. 
 • Ohodnotenie: 25.500,00 eur 
 • Najnižšie podanie: 25.500,00 eur 
 • Minimálne prihodenie: 800 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 3000 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 01. októbra 2019 o 10.30 hod. Obhliadka 2: dňa 02. októbra 2019 o 15.00. hod.