VYDRAŽENÉ !!!2 izbový byt s príslušenstvom na 2. poschodí na ul. Študentská 1456/2 v Snine. VYDRAŽENÉ!!!

 • Dátum konania dražby: 30. decembra 2019 
 • Čas otvorenia dražby: 10.00. hod.  
 • Miesto konania:: Reštaurácia „Adria“ ul. Študentská 2681, Snina, PSČ 06901 
 • Opakovanie dražby: prvá dražba 
 • Opis predmetu: - uvedená bytová jednotka sa nachádza na 2.poschodí - III. NP. Pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne s WC a komory. Evidovaná podlahová plocha bytu je 36,56 m2. Byt je po rekonštrukcií bytového jadra podľa vyjadrenia susedov. 
 • Ohodnotenie: 21.700 eur 
 • Najnižšie podanie: 21.700 eur 
 • Minimálne prihodenie: 300 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 3.000 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 19. decembra 2019 o 09.30. hod. Obhliadka 2: dňa 20. decembra 2019 o 14.00. hod.