UPUSTENIE ! 2-izbový byt s príslušenstvom na 6.poschodí na ul. Vladimíra Clementisa 1165/1 v Revúcej.UPUSTENIE!

 • Dátum konania dražby: 25.02.2019 
 • Čas otvorenia dražby: 11.00 hod. 
 • Miesto konania:: Mestské kultúrne stredisko Revúca, Námestie Slobody 14/18, 050 01 Revúca, Bábková sála na prízemí. 
 • Opakovanie dražby: prvá dražba 
 • Opis predmetu: byt je vytvorený rekonštrukciou jednej obytnej bunky pôvodnej slobodárne. V čase obhliadky bol byt v stave zodpovedajúcom veku domu a bytu za primeranej údržby, má vymenené plastové okná a dvere na lodžiu s izolačným dvojsklom. Stropy a steny bytu sú upravené hladkými omietkami, podlahy sú pokryté PVC krytinami. Dvere sú dyhované, vchodové plechové, okná a dvere na loggie sú plastové s izolačným dvojsklom. V kuchyni je kuchynská linka z materiálov na báze dreva, smaltovaný drez s pákovou batériou, elektrický sporák s elektrickou rúrou, za kuchynskou linkou je keramický obklad. Bytové jadro je pôvodné umakartové, kúpeľňa je vybavená plechovou smaltovanou vaňou, keramickým umývadlom a stojatou WC kombi misou. Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi, rozvod vody a kanalizácia sú vedené v inštalačnom jadre za WC. Vodovodné batérie keramické pákové. Byt je bez zjavných poškodení, v čase obhliadky bol obývaný, dobre udržiavaný. 
 • Ohodnotenie: 11.900,00 eur 
 • Najnižšie podanie: 11.900,00 eur 
 • Minimálne prihodenie: 400 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 1000 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 18.februára 2019 o 09.15. hod. Obhliadka 2: dňa 19. februára 2019 o 17.15. hod