VYDRAŽENÉ !!! 3 izbový byt s príslušenstvom na 1. poschodí na ul. P.O. Hviezdoslava 2330 v Topoľčanoch !!! VYDRAŽENÉ !!!

       

 • Dátum konania dražby: 15.novembra 2019 
 • Čas otvorenia dražby: 09.00. hod. 
 • Miesto konania:: Hotel Puk so sídlom ulica Puškinova 2569/1, 95501 Topoľčany 
 • Opakovanie dražby: prvá dražba 
 • Opis predmetu: uvedená bytová jednotka sa nachádza na 1.poschodí - II. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC, komory a špajze. Zameraná podlahová plocha bytu je 70,82 m2. Byt je v pôvodnom stave, v kuchyni je nová kuchynská linka 
 • Ohodnotenie: 44.900.- eur 
 • Najnižšie podanie: 44.900.- eur 
 • Minimálne prihodenie: 500.- eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 3.000.- eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom  
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 4.novembra 2019 o 12.00. hod. Obhliadka 2: dňa 5.novembra 2019 o 09.00. hod.