UPUSTENIE !!! 3 izbový byt s príslušenstvom na 3. poschodí na ul. Mierová 1094 / 40 v Starej Ľubovni!!! UPUSTENIE !!!

  

 • Dátum konania dražby: 19. novembra 2019 
 • Čas otvorenia dražby: 11.00. hod.  
 • Miesto konania:: Reštaurácia „ U Jeleňa “ poľovnícky salónik, Námestie sv. Mikuláša 22, 064 01 Stará Ľubovňa, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné. 
 • Opakovanie dražby: prvá dražba 
 • Opis predmetu: - uvedená bytová jednotka sa nachádza na 3.poschodí - IV. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice. V posudku sa neoceňuje miestnosť pri výťahu, nakoľko nie je zrejmé či prislúcha k oceňovanému bytu. Evidovaná podlahová plocha bytu je 62,69 m2. Byt sa oceňuje v pôvodnom stave, nakoľko nebola umožnená vnútorná obhliadka. 
 • Ohodnotenie: 42.100 eur 
 • Najnižšie podanie: 42.100 eur 
 • Minimálne prihodenie: 800 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 3.000 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 11. novembra 2019 o 09.30. hod. Obhliadka 2: dňa 12. novembra 2019 o 14.00. hod.