UPUSTENIE ! 3 izbový byt s príslušenstvom na 3. poschodí na ul. Železiarenská 44 v Košiciach. UPUSTENIE !!!

 • Dátum konania dražby: 08.10.2019 
 • Čas otvorenia dražby: 9.45 hod. 
 • Miesto konania:: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č.320 na 3. poschodí, notár ktorý osvedčí dražbu JUDr. Ján Prazňák, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné. 
 • Opakovanie dražby: prvá dražba 
 • Opis predmetu: Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 3.poschodí - IV. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice. Zameraná podlahová plocha bytu je 61,12 m2. Byt je čiastočne rekonštruovaný - výmena okien za plastové, nové dlažby v predizbe a kuchyni, nový obklad v kuchyni a nová kuchynská linka. 
 • Ohodnotenie: 24.100 eur 
 • Najnižšie podanie: 24.100 eur 
 • Minimálne prihodenie: 500 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 10000 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 26. septembra 2019 o 10.15. hod. Obhliadka 2: dňa 27. septembra 2019 o 14.15. hod