VYDRAŽENÉ!!! DRAŽBA ! 3 – izbový byt s príslušenstvom na 7. poschodí na ul. Lidické námestie 11 v Košiciach. VYDRAŽENÉ !!!

 • Dátum konania dražby: 12.03.2019 
 • Čas otvorenia dražby: 10.00 hod. 
 • Miesto konania:: Notársky úrad JUDr. Daniely Kováčovej v Košiciach ul. Hlavná 58 040 01 Košice. 
 • Opakovanie dražby: prvá dražba 
 • Opis predmetu: -uvedená bytová jednotka sa nachádza na 7.poschodí - VIII. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC, šatníka, komory a pivnice. Evidovaná podlahová plocha bytu je 63,82 m2 (získané podklady od Spoločenstva vlastníkov bytov LINAKO Košice). V posudku sa uvažuje s bytom v pôvodnom stave, pre neumožnenie vnútornej obhliadky. 
 • Ohodnotenie: 67.900 eur 
 • Najnižšie podanie: 67.900 eur 
 • Minimálne prihodenie: 1000 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 3000 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 4.marca 2019 o 11.00. hod. Obhliadka 2: dňa 5.marca 2019 o 13.00. hod