VYDRAŽENÉ !!! DRAŽBA ! 5 – izbový byt s príslušenstvom na 8. poschodí na ul. Letná 1075/10 v Starej Ľubovni. VYDRAŽENÉ !!!

 • Dátum konania dražby: 20.03.2019 
 • Čas otvorenia dražby: 10.00 hod. 
 • Miesto konania:: Notársky úrad JUDr. Darina Sčensná v Starej Ľubovni ul. Obchodná č. 564/2, 064 01 Stará Ľubovňa. 
 • Opakovanie dražby: prvá dražba 
 • Opis predmetu: -uvedená bytová jednotka sa nachádza na 8.poschodí - IX. NP. Podľa predloženého projektu byt pozostáva z piatich obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice. Vo výpočte sa uvažuje s výmerou podľa projektu a v pôvodnom stave, keďže vnútorná obhliadka nebola umožnená.. 
 • Ohodnotenie: 67.400 eur 
 • Najnižšie podanie: 67.400 eur 
 • Minimálne prihodenie: 500 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 3000 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 04.marca 2019 o 11.00. hod. Obhliadka 2: dňa 05.marca 2019 o 14.00. hod.