VYDRAŽENÉ !!! 2 izbový byt s príslušenstvom na 1. poschodí na ul. 9.mája 332/1 v Jelšave. VYDRAŽENÉ!!!

 • Dátum konania dražby: 03. decembra 2019 
 • Čas otvorenia dražby: 11.30. hod.  
 • Miesto konania:: Mestské kultúrne stredisko Revúca, Námestie slobody 14/18, 050 01 Revúca, Bábková sála na prízemí, vchod z parkoviska Lidl 
 • Opakovanie dražby: prvá 
 • Opis predmetu: Predmetný byt č. 7 sa nachádza vo vchode č. 1 na 2.NP (1.p.) v krajnej sekcii bytového domu súp. č. 332, je dvojizbový bez balkóna. Do príslušenstva bytu patrí kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC a dve pivnice v podzemnom podlaží bytového domu. Celková výmera plochy bytu so všetkým príslušenstvom podľa vlastníckych dokladov je 53,80 m2 (list vlastníctva), skutočná výmera podľa zamerania je 53,88 m2 (rozdiel spôsobený meraním), výpočtová časť a náčrt pôdorysu bytu v prílohách posudku. 
 • Ohodnotenie: 4.850 € 
 • Najnižšie podanie: 4.850 € 
 • Minimálne prihodenie: 100 € 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 500 € 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: 21. novembra 2019 o 09.00. hod. 22. novembra 2019 o 14.00. hod.