VYDRAŽENÉ !!! 2- izbový byt s príslušenstvom na prízemí na ul. J. Bottu 1140/8 vo Fiľakove !!! VYDRAŽENÉ !!!

  

 • Dátum konania dražby: 17.februára 2020 
 • Čas otvorenia dražby: 11.30. hod. 
 • Miesto konania:: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č.320 na 3. poschodí 
 • Opakovanie dražby: Prvá dražba 
 • Opis predmetu: - uvedená bytová jednotka sa nachádza na prízemí - I. NP. Pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice. Evidovaná podlahová plocha bytu je 76,87 m2. Byt sa oceňuje v pôvodnom stave, nakoľko vnútorná obhliadka nebola umožnená. Uvádzaná podlahová plocha na LV je 94,19 m2, preto sa predpokladá, že rozdiel podlahových plôch vo výmere tvorí pivnica 
 • Ohodnotenie: 2.570,00 eur 
 • Najnižšie podanie: 2.570,00 eur 
 • Minimálne prihodenie: 100,00 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 500,00 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 20. januára 2020 o 10.45. hod. Obhliadka 2: dňa 21. januára 2020 o 15.15. hod.