VYDRAŽENÉ !!! OPAKOVANÁ DRAŽBA !!! 3 – izbový byt s príslušenstvom na 1. poschodí na ul. Rúbanisko II 442 / 75 v Lučenci. VYDRAŽENÉ!!!

  

VYDRAŽENÉ !!! OPAKOVANÁ DRAŽBA !!! 3 – izbový byt s príslušenstvom na 1. poschodí na ul. Rúbanisko II 442 / 75 v Lučenci. VYDRAŽENÉ!!!
 • Dátum konania dražby: 17. februára 2020 
 • Čas otvorenia dražby: 12.15.hod.  
 • Miesto konania:: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č.320 na 3. poschodí 
 • Opakovanie dražby: Opakovaná dražba 
 • Opis predmetu: - uvedená bytová jednotka sa nachádza na 1.poschodí - II. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice. Obhliadka nebola umožnená podľa vyjadrenia susedov je byt cca 2 roky neudržiavaný v zanedbanom stave. V čase obhliadky sa z bytu šíril zápach. Evidovaná podlahová plocha bytu je 81,76 m2. Byt sa oceňuje v pôvodnom stave pre neumožnenie vstupu do bytu 
 • Ohodnotenie: 47.300,00 eur 
 • Najnižšie podanie: 47.300,00 eur 
 • Minimálne prihodenie: 500,00 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 5.000,00 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania opakovanej dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 10. februára 2020 o 10.30. hod. Obhliadka 2: dňa 11. februára 2020 o 15.00. hod.