Kancelária:

VIAM – dražobná spoločnosť s.r.o.

Tr. SNP č.39   

kanc. 316, kanc. 317 ( budova Miestneho úradu Košice – Západ)  

040 11 Košice

 

IČO: 44 166 591

DIČ:   2022618840

IČ DPH  SK2022618840

Obchodná spoločnosť zapísaná  v Obchodnom registri Mestského súdu Košice,

oddiel: Sro, vložka číslo: 21836/V

konateľ: Mgr. Igor Hricík
tel.č. +421 907 337 779

konateľka: Mgr. Veronika Hricíková
tel.č. +421 908 896 625

e-mail: viamdrazobna@gmail.com

web: www.viamdrazobnaspolocnost.eu

 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.,

Číslo účtu:5051982967/0900

IBAN: SK8309000000005051982967