Dátum konania dražby: 20. novembra 2020 

Čas otvorenia dražby: 10.00. hod.  

Miesto konania: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č.320 na 3. poschodí 

Opakovanie dražbyPrvá dražba 

Opis predmetu– uvedená bytová jednotka sa nachádza na 2.poschodí – III. NP. Pozostáva z jednej obytnej miestnosti, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice. Zameraná podlahová plocha bytu je 35,75 m2. Byt je neobývaný, v zlom technickom stave, odpojený od vody, elektriky a plynu, bez zariaďovacích predmetov.

Ohodnotenie: 2.610,00 eur

Najnižšie podanie2.610,00 eur

Minimálne prihodenie: 100 eur 

Výška dražobnej zábezpeky500 eur 

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 

1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby

3. banková záruka

4. notárska úschova

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1:  dňa 27.október 2020 o 10.00. hod.

Obhliadka 2: dňa 28.októbra 2020 o 15.00. hod. 

VYDRAŽENÉ! 1- izbový byt na 2. poschodí na ul. Daxnerova 1549/77 vo FIĽAKOVE