Dátum konania dražby: 25.02.2022

Čas otvorenia dražby: 10.00 hod.

Miesto konania: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č.317 na 3. poschodí

Opakovanie dražby: Opakovaná dražba

Opis predmetu: bytový dom samostatne stojací, dvojpodlažný s obytnými priestormi a povalou v podkroví,
súpisné číslo 215 stojací na pozemku číslo 25/1, s príslušenstvom bez pozemku
v katastrálnom území Opatová, obec Lučenec, Okresný úrad Lučenec.
Bytový dom pozostáva:
Byt č.1: Prízemie: vstupná hala, WC, kuchyňa, kúpeľňa+wc, izba, špajza, Podkrovie: izba, izba,
chodba, schodište, Suterén: sklad, Podlahová plocha bytu: 136,56m2.

Byt č.2: Prízemie: izba, chodba, kuchyňa, špajza. Kúpeľňa + wc, veranda, Suterén: sklad, sklad,
Podlahová plocha bytu: 86,58m2
Byt č. 3: Prízemie: izba, veranda, Suterén: sklad, sklad, sklad, Podlahová plocha bytu: 67,05m2
Byt č.4: Prízemie: izba, vstupná hala, kúpeľňa + wc, špajza, izba, Podkrovie: izba, izba, chodba,
schodište, Suterén: sklad, Podlahová plocha bytu: 157,37 m2.

Ohodnotenie: 62.400,00 eur

Najnižšie podanie: 62.400,00 eur

Z najnižšieho podania je možné ísť 20% z ceny dole.

Minimálne prihodenie: 1.000,00 eur

Výška dražobnej zábezpeky: 3.000 eur

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby

3. banková záruka

4. notárska úschova

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 

Obhliadka predmetu dražby:

Obhliadka 1: dňa 18.feburára 2022 o 10.30 hod.
Obhliadka 2: dňa 21. februára 2022 o 14.00 hod.

VYDRAŽENÉ!!!OPAKOVANÁ DRAŽBA BYTOVÉHO DOMU V LUČENCI – ČASŤ OPATOVÁ!!! VYDRAŽENÉ