Pripravujeme dražbu bývalého poľnohospodárskeho družstva, súbor nehnuteľností a to sklad a administrtíva s.č. 420 na pozemku par. Č. 1076 s príslušenstvom a pozemky parc. Č. 1058/14 + parc. Č. 1076 + parc. (C. 1077/11 v katastrálnom území Nižná Myšľa (okres Košice-okolie).

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

PRIPRAVUJEME DRAŽBU BÝVALÉHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO DRUŽSTVA!