Pripravujeme dražbu lesných pozemkov na nasledujúcich listoch vlastníctva:

LV č. 979, 973.

Katastrálne územie: Kračúnovce

Okres: Svidník

Pripravujeme dražbu trvalých trávnatých porastoch na nasledujúcich listoch vlastníctva:

LV č. 1254, 980.

Katastrálne územie: Kračúnovce

Okres: Svidník

 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

 

 

PRIPRAVUJEME DRAŽBU LESNÝCH POZEMKOV