pozemky sú uvedené v KÚ Štrba, okres Poprad zapísaných na:

LV č.181   p.č. 1056/2

LV č.430   p.č. 1976/1, 1976/2

LV č.431   p.č. 1852/1

LV č.432   p.č. 1329/2

LV č.116   p.č. 2174/7

LV č.214   p.č. 965/2, 965/3, 965/4, 965/5

LV č.216   p.č. 902/3, 2177/9

LV č.122   p.č. 951/5

LV č.695   p.č. 960/171

LV č.696   p.č. 361, 622/1, 1351/4,

LV č.697   p.č. 1292/1, 1292/2, 1292/3

LV č.938   p.č. 960/97

LV č.2131 p.č. 360

LV č.2132 p.č. 902/4, 960/101, 960/164, 2173/40, 2177/10

LV č.2133 p.č. 960/100, 2173/91, 2173/62,

LV č.3167 p.č. 1637

LV č.3839 p.č. 1248

LV č.3837 p.č. 457/2, 1484/2, 1484/3, 2091

LV č.3838 p.č. 1852/2

LV č.4454 p.č. 965/1

LV č.4501 p.č. 1329/1

LV č.4502 p.č. 1132/2

 

b)Analýza polohy nehnuteľností :

b.1.Pozemok p.č. 1056/2 je umiestnený 150 m severne od okrajovej časti obce Štrba, s prístupom po obecnej ceste a nespevnenej poľnej ceste. Nachádza sa v nadmorskej výške 845  m.n.m.

b.2.Pozemky p.č. 1976/1, 1976/2, 1852/1, 1637, 1484/2, 1484/3, 2091, 1852/2 sú umiestnené 0,7 – 2,0 km juhozápadne od okrajovej časti obce Štrba, s prístupom po nespevnenej poľnej ceste. Nachádzajú sa v nadmorskej výške 850 – 890  m.n.m.

b.3.Pozemky p.č. 1329/1, 1329/2, sú umiestnené 350 m južne od okrajovej časti obce Štrba, s prístupom po ceste III. triedy Štrba – Šuňava a nespevnenej poľnej ceste. Nachádzajú sa v nadmorskej výške 830  m.n.m.

b.4.Pozemky p.č. 965/1, 965/2, 965/3, 965/4, 965/5 sú umiestnené 0,7 – 1,3 km severovýchodne od okrajovej časti obce Štrba, s prístupom po ceste III. triedy Štrba – Lučivná a nespevnenej poľnej ceste. Nachádzajú sa v nadmorskej výške 820 – 870  m.n.m.

b.5.Pozemky p.č. 1292/1, 1292/2, 1292/3, 1248 sú umiestnené 300 – 700 m juhovýchodne

od okrajovej časti obce Štrba, s prístupom po ceste III. triedy Štrba – Šuňava a nespevnenej poľnej ceste. Nachádzajú sa v nadmorskej výške 810 – 820  m.n.m.

b.6.Pozemky p.č. 951/5, 960/171, 960/97, 960/101, 960/164, 960/100

sú umiestnené 0,4 –  1,2 km severne od okrajovej časti obce Štrba, v okolí dialnice D1

s prístupom po obecnej ceste a nespevnenej poľnej ceste.Nachádzajú sa v nadmorskej výške

875  m.n.m.

b.7.Pozemky p.č. 902/3, 902/4 sú umiestnené 560 m severozápodne od okrajovej časti obce Štrba, s prístupom po spevnenej ceste. Nachádzajú sa v nadmorskej výške 335 – 435  m.n.m.

b.8.Pozemok p.č. 457/2 je umiestnený 3,35 km severozápadne od okrajovej časti obce Štrba, s prístupom po ceste I. triedy (18) Štrba – Važec a nespevnenej poľnej ceste. Nachádza sa v nadmorskej výške 858  m.n.m.

b.9.Pozemok p.č. 1351/4 je umiestnený v tesnej blízkozti intravilánu (20 m) južne

od okrajovej časti obce Štrba, s prístupom po obecnej ceste a ceste III. triedy Štrba – Šuňava. Nachádza sa v nadmorskej výške 810  m.n.m.

b.10.Pozemky p.č. 2174/7, 2177/9, 2173/40, 2177/10, 2173/91, 2173/92 sú umiestnené

2,9 – 3,5 km juhozápadne od okrajovej časti obce Štrba, s prístupom po ceste III. triedy Štrba – Šuňava a nespevnenej poľnej ceste. Nachádzajú sa v nadmorskej výške 920 – 940  m.n.m.

b.11.Pozemky p.č. 361, 622/1, 360 sú umiestnený 3,8 km severozápadne od okrajovej časti obce Štrba, s prístupom po ceste I. triedy (18) Štrba – Važec a nespevnenej poľnej ceste. Nachádzajú sa v nadmorskej výške 880  m.n.m.

b.12.Pozemok p.č. 1132/2 je umiestnený severne – tesne zá záhradami obce Štrba, s prístupom po obecnej ceste a nespevnenej poľnej ceste. Nachádza sa v nadmorskej výške 830  m.n.m.

Najnižšie podanie: 2.250 €

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať!

VYDRAŽENÉ! DRAŽBA POZEMKOV EXTRAVILÁN V ŠTRBE!