Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 181 – čiastočný v k. ú. Štrba

Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 696 – čiastočný v k. ú. Štrba

Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 1729 – čiastočný v k. ú. Štrba

Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 1742 – čiastočný v k. ú. Štrba

Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 2130 – čiastočný v k. ú. Štrba

Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 3156 – čiastočný v k. ú. Štrba

Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 3166 – čiastočný v k. ú. Štrba

Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 3799 – čiastočný v k. ú. Štrba

Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 4501 – čiastočný v k. ú. Štrba

Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 4502 – čiastočný v k. ú. Štrba.

Pozemky: – parc. č. EKN č. 1056/1; 1056/3; 622/2; 1351/3; 13; 994/2 – 994/6; 1132/1; 978/1; 978/3; 978/5 – 978/7; 692/4; 692/18; 658/1; 1329/3; 1329/4; 1076/1, 1076/6 a 1076/8

Pozemky sa nachádzajú v chatovej oblasti Lieškovec. Jedná o lokalitu vzdialenú cca 20 km od centra mesta Vysoké Tatry a jedná sa o atraktívnu lokalitu.

Najnižšie podanie: 29 800,00 €

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať!

PRIPRAVUJEME DRAŽBU POZEMKOV INTRAVILÁN V ŠTRBE!