Pripravujeme dražbu pozemkov (orná pôda) na nasledujúcich listoch vlastníctva:

LV č. 1249, 1013, 1264, 720.

Katasrter: Kračúnovce

Okres: Svidník

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

PRIPRAVUJEME DRAŽBU POZEMKOV (ORNÁ PÔDA)