Dátum konania dražby: 06.09.2023

Čas otvorenia  dražby: 11.00 hod

Opakovanie dražby: prvá dražba

Miesto konania dražby:

Miesto konania: Dom kultúry Liptovský Mikuláš, Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

 

Predmet dražby:

Predmetom dražby je súbor pozemkov a to :

 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č.3585/3, o výmere 14m2, druh pozemku: orná pôda,
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3590/6, o výmere 1214m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3590/9, o výmere 3784m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3590/10, o výmere 2947m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3590/26, o výmere 363m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3590/27, o výmere 940m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3590/28, o výmere 117m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3592/1, o výmere 204m2, druh pozemku: ostatná plocha
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3595/10, o výmere 72m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3595/11, o výmere 1244m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3595/12, o výmere 612m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3595/21, o výmere 116m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3595/22, o výmere 10m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3595/23, o výmere 45m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3595/24, o výmere 471m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č.3595/25, o výmere 1001m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3595/26, o výmere 158m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,E“ KN č. 2496/1, o výmere 80m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,E“ KN č. 2496/3, o výmere 83m2, druh pozemku: orná pôda

Opis predmetu dražby:

-jedná sa o súbor pozemkov vedených na liste vlastníctva č. 5302, k.ú, Turany, obec Turany, okres Martin a jedná sa o ornú pôdu.

Najnižšie podanie: 84.000 eur. 

Minimálne prihodenie: 1.000 eur. 

Dražobná zábezpeka: 10.000 eur. 

 

 

 

!NEVYDRAŽENÉ! POZEMKOV V OBCI TURANY!