!PRIPRAVUJEME DRAŽBU RODINNÉHO DOMU SO ZÁHRADOU, NOVÉ ZÁMKY, OBEC BÁNOV, V

List vlastníctva č. 466, okres Nové Zámky, obec Bánov, katastrálne územie Bánov.

Nehnuteľnosť je ohodnotená na 120 000 €, hodnota podielu 4/6 je ohodnotená na sumu 80.000 €, pričom je možnosť jej zníženia hodnoty na 60 000 €.

Pre viac informácií volajte na tel.č.: 0907 33 777 9

!PRIPRAVUJEME DRAŽBU DOMU SO ZÁHRADOU, NOVÉ ZÁMKY, OBEC BÁNOV,!