Kontakt

VIAM – dražobná spoločnosť s.r.o.

Tr. SNP č.39      

040 11 Košice

 

Office :

Trieda SNP č. 39,  kanc. 316, kanc. 317 ( budova Miestneho úradu Košice – Západ)

040 11 Košice

 

IČO: 44 166 591

DIČ:   2022618840

IČ DPH  SK2022618840

Obchodná spoločnosť zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I,

oddiel: Sro, vložka číslo: 21836/V

mobil: +421 907 337 779

konateľ: Mgr. Igor Hricík

 

mobil: +421 903 435 423

konateľ: Mgr. Richard Beli

 

e-mail: viamdrazobna@gmail.com

web: www.viamdrazobnaspolocnost.eu

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.,

účtu:5051982967/0900

IBAN: SK8309000000005051982967