OD DRAŽBY BOLO UPUSTENÉ!

Dátum konania dražby:  18.novembra 2021

Čas otvorenia dražby: 09.30 hod.

Miesto konania: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č.320 na 3. poschodí

Opakovanie dražby: Prvá dražba

Opis predmetu: Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 1. poschodí. Pozostáva z dvoch obytných miestností , kuchyne s predsieňou, kúpeľne s WC a pivnice. Evidovaná plocha bytu je 47,21m2, celková výmera podľa správcu bytového domu 51,58 m2.

Ohodnotenie: 40.200 €

Minimálne prihodenie: 1.000 €

Dražobná zábezpeka: 3.000 €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby

3. banková záruka

4. notárska úschova

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 

Obhliadka predmetu dražby:

Obhliadka 1:  dňa 09. novembra 2021 o 13.00. hod.

Obhliadka 2: dňa 10. novembra 2021 o 11.00. hod.

UPUSTENIE OD DRAŽBY! 2-IZBOVÝ BYT UL. TATRANSKÁ CESTA 155/32 V RUŽOMBERKU! UPUSTENIE OD DRAŽBY!