OD DRAŽBY BOLO UPUSTENÉ!

Dátum konania dražby: 24.01.2022

Čas otvorenia dražby: 10.00 hod.

Miesto konania: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č.317 na 3. poschodí

Opakovanie dražby: Prvá dražba

Opis predmetu: Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 1.poschodí – II. NP. Pozostáva zo štyroch
obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice. Zameraná podlahová plocha bytu je 63,04 m2.

Ohodnotenie: 31.400,00 eur

Najnižšie podanie: 31.400,00 eur

Minimálne prihodenie: 500 eur

Výška dražobnej zábezpeky: 3.000 eur

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby

3. banková záruka

4. notárska úschova

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 

Obhliadka predmetu dražby:

Obhliadka 1: dňa 17. januára 2022 o 11.00. hod.
Obhliadka 2: dňa 18. januára 2022 o 14.00. hod.

UPUSTENIE OD DRAŽBY! 4 – izbový byt v TREBIŠOVE na ul. Komenského 2136/71! UPUSTENIE!